Menu

اخبار

کاربر مرکز کنترل
/ دسته ها: اطلاعیه

تغییر شرایط جداسازی کنتور بصورت موردی یک یا دو واحد از مجموعه آپارتمان

پیرو درخواست شرکت گاز استان درخصوص تغییر شرایط جداسازی کنتور بصورت موردی یک یا دو واحد از مجموعه آپارتمان، به اطلاع می رساند برطبق مصوبه کمسیون فنی مورخ 98/10/17  (که با حضور نماینده محترم شرکت گاز استان تشکیل گردید) مقرر گردید متقاضیان می بایستی اقدام به تشکیل 2 پرونده 4G، یک پرونده تحت عنوان جداسازی کنتور و پرونده دیگر تحت عنوان تغییر سیستم نمایند و برای پرونده اول مطابق با دستورالعمل جداسازی مندرج در سایت مرکز کنترل اقدام گردد و جهت پرونده دوم (تغییر سیستم) مطابق نقشه اولیه کنتور مشترک و با حذف واحد جدا شده، جدول بصورت کامل ترسیم و صرفاً رایزر از علمک تا ورودی واحدها ترسیم گردد و پس از تایید هر دو نقشه توسط ناظر، جهت اشتراک پذیری ارسال گردد.  

 

مطلب قبلی رعایت مقررات ویژه گازرسانی به اماکن عمومی
مطلب بعدی مقررات ویژه گازرسانی به مسکن مهر
Print
806 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دی ان ان